hits

april 2013

brickwall

Vi er alle alene. Vi er alene sammen. Vi ble født alene. Vi drømmer alene. Vi tenker alene og vi føler alene. Man må akseptere å være alene. Man må akseptere at man er unik. At man er enestående. A...